Játék a vezetői szerepeinkkel

A modul célja

A modul célja, hogy - a belső megújulás szellemében – a résztvevők:

  • személyes hatóereje növekedjen;
  • hitelessége fejlődjön azáltal, hogy oldódnak a vezetői szerepeikből adódó belső gátjaik;
  • szunnyadó kreativitását felszabadítsuk a mindennapi rutinok lebontása által;
  • spontaneitása fejlődjön: könnyebben reagáljanak a váratlan helyzetekre;
  • jobban megértsék saját maguk és mások működését – ezáltal eredményesebben kezeljék a konfliktusaikat, és asszertívebb legyen a viselkedésük.

A modul leírása

A színjátszás és az intenzív érzelmi hatású szerepjátszó gyakorlatok segítenek abban, hogy még inkább önmagunkká válhassunk. A szerepeken keresztül bejuthatunk a hétköznapi maszkunk mögött rejtőző mélységekbe. Átlépjük gátjainkat, hogy megtaláljuk azt, amik ténylegesen vagyunk.

Színjátszás közben sokat tanulhatunk arról, miért is viselkednek úgy mások, ahogy viselkednek, és betekintést nyerhetünk az emberek közötti folyamatok működésébe. Ezáltal az önmegismerés elősegítésén túlmenően növeljük magunkban a tőlünk jelentős mértékben különbözőnek tartott emberek iránti megértésünket, amelynek hatására fejlődhetnek kapcsolataink.

Alkalmazott módszerek

A változatos eszköztárral működő kétnapos tréningen a „hagyományos” tréningmódszereket ötvözzük színházi és mozgásos elemekkel. A csoport támogató légköre biztosítja, hogy a tréningen mindenki megtalálja a saját „ritmusát”.

Hogyan leszek ettől jobb vezető?

A tréning hatására:

  • nőhet a személyes hatóerőm;
  • bővülhet a viselkedés-repertoárom;
  • nőhet a biztonságérzetem, ezáltal könnyebben tudok majd improvizálni váratlan helyzetekben;
  • a feledésbe merült vagy éppen régóta vágyott, új viselkedési formáim felélesztésével jobban működhetek nehéz helyzetekben (konfliktus, kommunikáció, mások előtti prezentációs helyzet, stb.);
  • a spontaneitás, a szunnyadó kreativitás fejlesztésével könnyebben oldhatok meg problémákat.

Hisszük, hogy ha teret engedünk a bennünk lévő „természetes gyermeknek,” és feloldjuk a szerepeinkből adódó gátjainkat, akkor megtaláljuk a legtermészetesebb énünket. Ez segíti a személyes vezetői hatóerőnk kiteljesedését.